Disclaimer
www.krshipping.nl

Disclaimer

Op het gebruik van www.krshipping.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Kuhlman Repko Shipping streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie te vermelden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De inhoud van deze website is ter informatie en kan zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Kuhlman Repko Shipping aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Tijdige ontvangst van e-mails kan niet worden gegarandeerd. Daarom kan Kuhlman Repko Shipping niet garanderen dat aan ons gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Kuhlman Repko Shipping heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of de inhoud daarvan. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

De inhoud van deze website is beschermd door auteursrecht. Niets van deze website mag op welke manier dan ook vermenigvuldigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Kuhlman Repko Shipping vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.