Privacy & Cookies
Kuhlman Repko Shipping BV

Privacy & Cookies

Kuhlman Repko Shipping BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij verwerken alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.

Cookies

Op onze website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om de website zo naar behoren te kunnen laten functioneren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van zakelijke contacten. Dit doen wij:

 • omdat zij deze gegevens zelf verstrekt hebben, bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail
 • om overeenkomsten te sluiten en deze uit te (laten) voeren
 • contact op te kunnen nemen om gevraagde informatie te geven
 • om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
 • voor administratieve doeleinden, zoals facturering

Derden

Kuhlman Repko Shipping geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Indien nodig vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om gegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit gebeurt alleen volgens de daarvoor geldende regels en voorschriften.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Kuhlman Repko Shipping de gegevens verwerkt. Voor onze financiële gegevens hanteren wij de fiscale bewaartermijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent rechten toe aan een ieder waarvan persoonsgegevens zijn vastgelegd. Dit betreft de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht op vergetelheid
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Voor een verzoek met betrekking tot een van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze contactpagina.

Wijzigen privacy statement

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy statement te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2018.